PRINCIPIOS COOPERATIVOS

Imprimir


La Aliança Cooperativa Internacional, creada al 1895, en el seu darrer Congrés de Manchester el setembre de 1995, va adoptà la Declaració sobre la Identitat Cooperativa, que inclou un conjunt revisat de principis que pretén guiar les organitzacions cooperatives a principis del segle XXI.


La Declaració Sobre la Identitat Cooperativa

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s'han agrupat voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.

Valors

Les cooperatives es basen en els valors de l'autoajuda, l'autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l'equitat i la solidaritat. Seguint la tradició dels fundadors, els socis cooperatius es fan seus els valors ètics de l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.


PRINCIPIS

Els principis cooperatius són pautes mitjançant les quals es posen en pràctica els valors.


Primer Principi: adhesió voluntària i oberta

· Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense discriminació social, política, religiosa, racial o sexual.

Segon Principi: gestió democràtica per part dels socis

· Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que participen activament a l'hora d'establir-ne les polítiques i prendre decisions. Els homes i les dones escollits per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis. En les cooperatives de primer grau, els socis tenen igualtat en el dret a vot (un soci, un vot), i les cooperatives d'altres graus també s'organitzen de manera democràtica.

Tercer Principi: participació econòmica dels socis

· Els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Com a mínim una part d'aquest capital normalment és de propietat comuna de la cooperativa. Normalment, si n'hi ha, els socis reben una compensació limitada en relació al capital aportat com a condició per ser soci. Són els socis els qui assignen el excedents per a algunes o totes les finalitats següents: el desenvolupament de la cooperativa, possiblement mitjançant l'establiment de reserves, una part de les quals, com a mínim, serien irrepartibles; beneficiar el socis en proporció a les seves operacions amb la cooperativa i el suport d'altres activitats aprovades pels socis.


Quart principi: autonomia i independència

· Les cooperatives són organitzacions autònomes d'autoajuda gestionades pels seus socis. Si firmen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic per part dels sous socis i mantinguin l'autonomia cooperativa.


Cinquè principi: educació, formació i informació


· Les cooperatives proporcionen educació i formació als socis, als representants escollits, als directius i als empleats per tal que puguin contribuir d'un manera eficaç, al desenvolupament de les cooperatives. Aquestes informen el gran públic, especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i els beneficis de la cooperació.

Sisè principi: cooperació entre cooperatives

· Les cooperatives serveixen els seus socis de la manera més eficaç, possible i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament amb estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.


Setè principi: interès per la comunitat

· Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis.